مصرف نمک و عواقب آن
.

مصرف نمک و عواقب آن

مصرف نمک و عواقب آن تخمین زده می شود که هر فرد روزانه به طور متوسط حدود 3500 میلی گرم سدیم مصرف می کند. البته گفته می شود اگر شما در معرض بیماری های قبلی و فشار خون هستید، بهتر است این میزان را به ۱۵۰۰ میلی گرم در روز کاهش دهید. برای این کار، قدم نخست، افزایش آگاهی ها و فراموش کردن برخی تصورات غلط در خصوص نمک است.در مطلب زیر نکاتی پیرامون مصرف نمک آورده شده است :