اهداف و چشم انداز و ماموریت

اهداف كلي:

 

ارتقائ سطح دانش ایمنی و سلامت مواد غذایی

 

اهداف كمي:

1-           ارتقائ سطح ایمنی محصولات غذایی و آشامیدنی تولیدی ایران

2-           ارزیابی آلاینده های مواد غذایی در جهان و ايران

3-          ارزیابی عوامل موثر بر تولید محصولات غذایی سالم

4-           ارتقائ دانش در زمینه استفاده از تکنولوژی های مدرن در تولید مواد غذایی

5-          ارتقائ دانش در زمینه عوامل موثر بر تغذیه سالم در جامعه

6-           مطالعه در زمینه انواع بیماری های مرتبط با سبک تغذیه

7-          آموزش جامعه در زمینه تغذيه سالم  و دوري از عوامل خطر

8-          ارتقائ سطح دانش تخصصي در زمينه علوم غذایی و تغذیه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر کشور

 

ماموریت:

 

ماموریت مرکز تحقیقات سلامت غذایی(نمک)انجام تحقیقات گسترده پیرامون ایمنی و سلامت مواد غذایی و ارائه نتایج و مشاوره های لازم در این زمینه به عموم افراد جامعه، تولید کنندگان مواد غذایی ، مصرف کنندگان مواد غذایی ،دانشگاهیان ،متولیان و ناظرین امر غذا و تغذیه می باشد.